Szukaj haseł:

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r.

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek małych – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r.

Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie – to element niezbędny sprawozdania finansowego składanego przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Zgodnie z

Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych – to element niezbędny sprawozdania finansowego składanego przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Zgodnie

Back to top