Szukaj haseł:

Ulga za złe długi to rozwiązanie przewidziane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Spółka komandytowa – typ spółki prawa handlowego, uregulowany w polskim Kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH) z dnia 15 września 2000

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a które stały się niewypłacalne. Nowelizacją prawa

Przy zawieraniu umowy strony mogą w niej zawrzeć klauzulę, której celem jest zniwelowanie ryzyka, jakie łączy się z relacją handlową,

Back to top