Szukaj haseł:

Jest organem podatkowym pierwszej instancji, a także organem Krajowej Administracji Skarbowej. Do jego zadań należy: ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i

To ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., normująca postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz

Ulga za złe długi to rozwiązanie przewidziane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Spółka komandytowa – typ spółki prawa handlowego, uregulowany w polskim Kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH) z dnia 15 września 2000

Back to top