Szukaj haseł:

Właściwość miejscowa polega na podziale spraw i czynności procesowych pomiędzy sądy równorzędne z uwagi na terytorialny zakres ich działalności. Ustawa

Umowna właściwość sądu to właściwość wynikająca z umowy stron działających w granicach dozwolonych przez ustawę z dnia 17 listopada 1964

Właściwość rzeczowa sądu polega na podziale spraw pomiędzy sądy różnego rodzaju, rozpoznające sprawy w I instancji i ze względu na

Back to top