Szukaj haseł:

Wolontariat – to wykonywanie ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz: 1) organizacji pozarządowych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych działających na

Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego - to prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Inicjatywa lokalna – to uregulowana w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Działalność pożytku publicznego – to prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Back to top