Szukaj haseł:

Współuczestnictwo formalne zachodzi wówczas, gdy przedmiotem sporu są prawa i obowiązki, roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, mające identyczną podstawę faktyczną

Współuczestnictwo materialne charakteryzuje się istnieniem jednego przedmiotu sporu dla współuczestników, np.: zobowiązanie solidarne współwłasność Alternatywnie – zachodzi w sytuacji, gdy kilka

Back to top