Szukaj haseł:

Wybory do Sejmu RP – to powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz tajne wybory do izby niższej polskiego parlamentu, będącej

Terytorialna komisja wyborcza - to organ powoływany celem przeprowadzenia wyborów: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP;

Protest wyborczy – to środek sprzeciwu przeciw ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby, jaki można wnieść

Państwowa Komisja Wyborcza – to stały i najwyższy organ wyborczy, ustanowiony celem przeprowadzenia wyborów: do Sejmu RP i do Senatu

Back to top