Szukaj haseł:

Wykroczenia skarbowe – to wskazane przez Ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83

Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe – to procedura prawa karnego skarbowego, jaką stosuje się w przypadku ujawnienia

Postępowanie karne skarbowe przed sądem pierwszej instancji – to pierwszy z etapów jurysdykcyjnego stadium postępowania karnego w sprawach o przestępstwa

Back to top