Szukaj haseł:

Ułaskawienie to przysługujące Prezydentowi RP post procesowe uprawnienie korekty prawomocnego wyroku wydanego przez sąd w części dotyczącej kary. Zostało mu

Postępowanie przyspieszone jest szczególnym rodzajem postępowania unormowanym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Przedmiotowy tryb postępowania stosuje się w

Czyn ciągły oznacza co najmniej dwa zachowania sprawcy, które następują w krótkim odstępie czasu, odbywają się na jednej osobie (kilka

Społeczna szkodliwość czynu – pojęcie to ma rodowód oświeceniowy; jest kategorią obiektywną, która łączy się z tzw. materialną definicją przestępstwa i

Back to top