Szukaj haseł:

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu karnym – to zasada procesowa, zgodnie z którą proces toczy się przed neutralnym sędzią, mającym za

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym, nazywana jest również zasadą sporności i jest jedną z najważniejszych zasad procesu cywilnego, nierozerwalnie związaną

Back to top