Szukaj haseł:

Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r.

Zgłoszenie kandydata na posła – to zgłoszenie kandydata do izby niższej polskiego parlamentu – Sejmu RP, będącej najwyższym organem władzy

Wybory Prezydenta RP – zasady tych wyborów określa Konstytucja RP (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483) oraz Ustawa z dnia

Wybory do Parlamentu Europejskiego – zasady przeprowadzania tych wyborów określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.

Back to top