Szukaj haseł:

zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900), za zobowiązania podatkowe

przepisy opisujące ten proces zostały zawarte w odrębnym Rozdziale 1 Działu III Ordynacji podatkowej (Dz.U. 2019 poz. 900). Zobowiązanie podatkowe

To uprawnienie organów podatkowych do załatwiania spraw podatkowych, delegowane przepisami prawa na te organy ze względu na przedmiot sprawy podatkowej

To zmniejszenie ciężaru podatkowego. Jej celem jest częściowe obniżenie, ciążącego na podatniku zobowiązania podatkowego, w odróżnieniu od zwolnienia podatkowego, które

Back to top