Szukaj haseł:

Cechy stosunku zobowiązaniowego – zobowiązanie jest stosunkiem o charakterze względnym , zachodzi między indywidualnie oznaczonymi podmiotami. Zasadniczo, podmioty stosunku zobowiązaniowego

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXXII, w art. 876 – 887, na mocy której jedna

Umowa komisu - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIV, w art. 765 – 773, na mocy

Płatnik (w świetle definicji legalnej zawartej w Ordynacji podatkowej) - zgodnie z art. 8 Ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) z

Back to top