Szukaj haseł:

Transakcja łańcuchowa

Transakcja łańcuchowa – to rodzaj transakcji, która zawierana jest pomiędzy trzema lub więcej kontrahentami. Polega ona na dostawie tego samego dobra pomiędzy co najmniej 3 podmiotami, między pierwszym a drugim oraz drugim a trzecim, przy czym rzeczywista dostawa następuje tylko pomiędzy pierwszym a trzecim podmiotem. Każdy z kontrahentów, biorących udział w przekazaniu, rozpoznaje dostawę na rzecz kolejnego.

 

Jeżeli kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru na rzecz kolejnego podmiotu i pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu, uznaje się, że dostawy dokonał każdy podmiot biorący udział w transakcji. Podstawa prawna transakcji łańcuchowych zawarta jest w art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz.U. 2018, poz. 2174). Każdy z podmiotów, poprzez zawarcie umowy z następnym, dysponuje towarem w pewnym sensie jak właściciel.

 

Transakcje łańcuchowe dzielą się na:

  • krajowe – kiedy wszystkie podmioty są zlokalizowane na terytorium jednego państwa i tylko w jego granicach towar się przemieszcza;
  • międzynarodowe – kiedy podmioty, które uczestniczą w transakcji mają siedziby się na terytoriach co najmniej dwóch państw i dochodzi do przemieszczenia towaru pomiędzy tymi państwami.

 

Miejscem świadczenia dostawy towarów biorących udział w transakcji poprzez dokonującego ich dostawy,  uznaje się miejsce, w którym towar znajduje się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top