Szukaj haseł:

Warunki urządzania gier hazardowych

Warunki urządzania gier hazardowych

Warunki urządzania gier hazardowych – to warunki urządzania: gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty, gier na automatach, uznanych na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.) za gry hazardowe.

Warunkiem urządzania gier objętych monopolem państwa jest zatwierdzenie ich regulaminu, w tym jego każdorazowej zmiany, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który czyni to w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia.

Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność w zakresie:

1) gier urządzanych w kasynie gry – nie może wynosić mniej niż 4 000 000 zł;

2) gier urządzanych w salonie gry bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych – nie może wynosić mniej niż 2 000 000 zł.

W spółkach tych nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych. Reguła ta nie ma zastosowania do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogą być urządzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej zgodnie z zatwierdzonym regulaminem. Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia. Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, w tym turniejów gry w pokera, gier w kości oraz gier na automatach jest dozwolone wyłącznie w kasynach gier na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.

Urządzanie gry bingo pieniężne jest dozwolone wyłącznie w salonach gry bingo pieniężne na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.

Przyjmowanie zakładów wzajemnych jest dozwolone – stosownie do udzielonego zezwolenia –wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.

Urządzanie gry w pokera jest dozwolone również poza kasynami gier wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o grach hazardowych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top