Szukaj haseł:

Weksle

Weksle – nie będzie uważany za weksel trasowany dokument, któremu brak jednej z cech wskazanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy przypadki określone w ustępach następujących. Weksle bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatne za okazaniem. W przypadku braku osobnego oznaczenia, miejsce wymienione obok nazwiska trasata uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania trasata. Weksle, w których nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawione w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy.

Zobacz też:

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Tags
Previous Article
Next Article
Back to top