Szukaj haseł:

White Collar Crimes

White Collar Crimes – czyli tzw. przestępstwa białych kołnierzyków. Istnieje wiele definicji służących określeniu tego rodzaju przestępstw. „Białe kołnierzyki” wyróżnia wysoka pozycja społeczna oraz status majątkowy, posiadana specjalistyczna wiedza, głównie z rynku finansowego.

To te umiejętności i walory białe kołnierzyki, czyli np. finansiści, bankierzy, prawnicy, maklerzy przekuwają na dokonywane w obrocie gospodarczym przestępstwa, które charakteryzuje brak namacalnych ofiar – tzn. one są, ale nie rodzą się w wyniku bezpośredniego ataku białych kołnierzyków, a w wyniku dokonanych przez nich niedozwolonych czynności prawnych. Przestępstwa te charakteryzują się również ostrą reakcją państwa, organów ścigania i organów kontroli finansowej w stosunku co do ich sprawców, bo często ofiarą White Collar Crime pada właśnie skarb państwa.

Przestępstwami białych kołnierzyków są m.in.:

  • pranie pieniędzy”;
  • ujawnienie lub wykorzystywanie informacji poufnych;
  • działanie mające na celu manipulacje instrumentami finansowymi.

Wykrywalność tych czynów jest utrudniona, z uwagi na złożony mechanizm popełnienia tego typu przestępstw oraz ogólnospołeczną nieświadomość wiktymizacji. Biały kołnierzyk jest w większości przypadków osobą cieszącą się zaufaniem społecznym, przez co ciężej uznać go za sprawcę czynu niedozwolonego. Nadużycie zaufania, jakim został obdarzony sprawca, jest elementem społecznej szkodliwości czynu White Collar Crimes.

Przestępstwa białych kołnierzyków są jedynym z rodzajów przestępstw gospodarczych, przyjmujących często charakter zorganizowany, wykorzystujące różne formy wpływów i siłę posiadanej pozycji, np. wpływy polityczne.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top