Szukaj haseł:

Wybory do Senatu RP

Wybory do Senatu RP

Wybory do Senatu RP – zgodnie z Konstytucją RP (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483), wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. W ramach jednej kadencji Senatu może zostać wybranych 100 senatorów według zasady większości. Senat jest wybierany na czteroletnią kadencję. Kadencja rozpoczyna się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.

W przypadku skrócenia kadencji Sejmu, skraca się jednocześnie kadencja Senatu. Prezydent RP zarządza wówczas nowe wybory do Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu.

Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. Prawo wybierania w wyborach do Senatu RP ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. W celu przeprowadzenia wyborów do Senatu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze, a w każdym obwodzie głosowania powołuje się obwodową komisję wyborczą. Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu wyborczym tylko jednego kandydata na senatora. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko w ramach zgłoszenia przez jeden komitet wyborczy. Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 000 wyborców. Wyborca może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi na senatora.

Wybory do Senatu przeprowadzają:

1) Państwowa Komisja Wyborcza;

2) okręgowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu;

3) obwodowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu.

Zasady przeprowadzania wyborów do Senatu określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top