Szukaj haseł:

Wysokość podatku od spadków i darowizn

Wysokość podatku od spadków i darowizn

Wysokość podatku od spadków i darowizn – zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983, Nr 45, poz. 207, ze zm.), wysokość tego podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III – innych nabywców.

Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:

a) do 10 278 zł – 3%;

b) ponad 10 278 zł a do 20 556 zł – 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł;

c) ponad 20 556 zł – 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł;

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej:

a) do 10 278 zł – 7%;

b) ponad 10 278 zł a do 20 556 zł – 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł;

c) ponad 20 556 zł – 1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł;

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej:

a) do 10 278 zł – 12%;

b) ponad 10 278 zł a do 20 556 zł – 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł;

c) ponad 20 556 zł – 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top