Szukaj haseł:

Zabezpieczenie finansowe urządzania gier hazardowych

Zabezpieczenie finansowe urządzania gier hazardowych

Zabezpieczenie finansowe urządzania gier hazardowych – podmiot ubiegający się o uzyskanie koncesji lub zezwolenia na urządzanie gier hazardowych, celem ich uzyskania, zobowiązany jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.), przedstawić proponowane warunki złożenia zabezpieczenia finansowego, a następnie je złożyć, w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu, w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, w wysokości:

1) 1 200 000 zł – w przypadku prowadzenia kasyna gry;

2) 600 000 zł – w przypadku prowadzenia salonu gry bingo pieniężne;

3) 40 000 zł – w przypadku prowadzenia punktu przyjmowania zakładów wzajemnych.

Zabezpieczenia te są, w zależności od liczby: kasyn, salonów lub punktów, składane zgodnie z następującą regułą:

a) od 1 do 3 kasyn, salonów lub punktów – 1 zabezpieczenie;

b) od 4 do 6 – 2 zabezpieczenia;

c) od 7 do 9 – 3 zabezpieczenia;

d) od 10 do 20 – 4 zabezpieczenia;

e) od 21 do 30 – 5 zabezpieczeń;

f) od 31 do 40 – 6 zabezpieczeń

– z tym, że krotność zabezpieczeń zwiększa się o 1 na każde rozpoczęte 10 ośrodków powyżej 40.

W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, podmiot urządzający takie zakłady jest obowiązany złożyć, w terminie określonym w zezwoleniu, zabezpieczenie finansowe w wysokości 480 000 zł.

Zabezpieczenia finansowe mogą polegać na:

1) przedstawieniu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;

2) złożeniu właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez organ udzielający koncesji lub zezwoleń.

Zabezpieczenie finansowe zostaje zwolnione w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe w podatku od gier wygaśnie albo nie będzie mogło już powstać lub upłynie termin, w którym uczestnicy gier hazardowych mogą wystąpić z roszczeniami w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na automatach, gier bingo pieniężne, oraz w zakresie zakładów wzajemnych. Zwolnienie następuje na wniosek podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni.

Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej jest obowiązany posiadać gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii. Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe jest obowiązany posiadać gwarancję wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top