Szukaj haseł:

Zagraniczny rachunek bankowy

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, środków transportu i postępującej globalizacji, zacierają się granice w kolejnych sferach życia. Konieczność posiadania konta bankowego nie jest już ograniczona do założenia go w banku mającym siedzibę w kraju, w którym zamieszkuje przyszły jego użytkownik. Tak jak przedsiębiorcy otwierają za granicą spółki, a podatnicy przenoszą swoją rezydencję podatkową, tak coraz większa liczba osób decyduje się na założenie zagranicznego rachunku bankowego. 

Rachunek bankowy – to instytucja prowadzona przez bank na podstawie umowy między jego posiadaczem (lub posiadaczami, gdyż jeden rachunek bankowy może przysługiwać więcej niż jednej osobie). Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi na nim zgromadzonymi, o ile umowa nie przewiduje, jakiś ograniczeń w dysponowaniu nimi. Każdy rachunek bankowy oznaczony jest numerem, na podstawie którego jest identyfikowany. Sposób numeracji określany jest przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), obecnie występują dwa sposoby, tzw. NRB czyli 26-znakowy Numer Rachunku Bankowego, lub tzw. IBAN (z ang. International Bank Account Numer), czyli 28-znakowy Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego.

Zagraniczny rachunek bankowy oznacza więc, że został założony poza granicami kraju jego założyciela według procedur i zgodnie z obowiązującym tam prawem. Ze względu na bycie właścicielem zagranicznego rachunku bankowego, w określonych sytuacjach może to rodzić obowiązek przekazywania do NBP kwartalnych sprawozdań o stanie konta, obejmujące także inne aktywa (np. nieruchomości za granicą, czy zaciągnięte tam pożyczki). Obowiązek ten dotyczy osób:

  • u których suma aktywów i zobowiązań zagranicznych przekroczy na koniec roku kwotę 7 mln zł;
  • które, nie osiągając na koniec roku progu 7 mln zł. osiągną go lub przekroczą w roku następnym na koniec danego kwartału.

 

Jednakże największe obostrzenia dotyczą obowiązku dostarczania informacji na temat zagranicznych rachunków bankowych organom administracji podatkowej. Podstawą tych obowiązków są m.in. międzynarodowe umowy o automatycznej wymianie informacji o rachunkach finansowych, które zobowiązują instytucje finansowe do przekazywania informacji o rachunkach swoich klientów odpowiednim organom podatkowym, tj. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), czy CRS (Common Reporting Standard). Stąd zakładanie zagranicznych rachunków bankowych najlepiej powierzyć specjalistom, co może uchronić przed negatywnymi skutkami prawnymi niedochowania określonych obowiązków raportowych, dotyczących posiadania tych kont.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top