Szukaj haseł:

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu karnym

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu karnym – to zasada procesowa, zgodnie z którą proces toczy się przed neutralnym sędzią, mającym za zadanie rozstrzygnąć spór między jego uczestnikami, na których barkach spoczywa ciężar inicjatywy procesowej w podejmowaniu czynności, które mają osąd sędziego przechylić na swoją stronę.

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu karnym nadaje stronom prawo do walki o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Przeciwieństwem do zasady kontradyktoryjności jest zasada inkwizycyjności, zgodnie z którą w procesie nie powinny występować strony procesowe, a badaniem sprawy powinien zajmować się wyłącznie organ procesowy.

Za zasadą kontradyktoryjności przemawiają racje:

  • metodologiczna – polegająca na budowaniu syntezy zjawiska na podstawie porównania wewnętrznych przeciwieństw w danej sprawie. Jest to przestawienie racji stron przed organem procesowym, który sam nie doszedłby tak skutecznie do przedstawianych przez strony wniosków. Strony procesu mają inne punkty widzenia sprawy oraz mają przeciwstawne interesy. Powoduje to dyskusję, pozwalającą na wyłonienie prawdy przez organ procesowy.
  • społeczna – umożliwienie stronom (oskarżyciel i oskarżony) walki zaspokaja poczucie sprawiedliwości. Bez np. możliwości obrony i przestawienia swojego punktu widzenia oskarżony, mimo sprawiedliwego wyroku, miałby poczucie krzywdy.
  • organizacyjna – spór toczony przez strony postępowania pozwala na minimalizowanie aktywności organu procesowego, tym samym eliminuje niebezpieczeństwo skierowania uwagi na jeden tok myślenia i jeden sposób postrzegania sprawy.

Aby proces był kontradyktoryjny muszą zachodzić następujące warunki:

  • możliwość dokładnego oznaczenia przedmiotu procesu – oznacza to przekazanie informacji stronom o odpowiedzialności karnej za dany czyn – strony muszą wiedzieć o tym, jaki czyn jest przedmiotem postępowania i jaką karą jest zagrożony;
  • istnienie przeciwstawnych sobie stron toczących spór oraz organu procesowego, który rozstrzyga ten spór – celem tego zabiegu jest co najmniej trójstronny stosunek procesowy między oskarżonym, oskarżycielem oraz organem procesowym;
  • równouprawnienie stron prowadzących spór – traktowane jest jako zasada równości broni, służy ona stronom w uzyskaniu możliwości bardziej skutecznego reprezentowania swoich interesów oraz ich obrony;
  • niezbędne minimum dyspozycyjności stron w procesie – strony mają prawo wpływać swoim zachowaniem na przebieg i wynik procesu, np. poprzez branie czynnego udziału w czynnościach dowodowych.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top