Szukaj haseł:

Zwolnienia w podatku akcyzowym

 to zdjęcie z przedsiębiorców ciężarów akcyzowych w odniesieniu do określonego katalogu wyrobów, wskazanego w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.),

Zwolnieniu przedmiotowemu podlegają m.in.:

 1. energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł energii;
 2. ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowicie zniszczone wyroby akcyzowe, pod warunkiem, że ubytki te lub zniszczenia powstały wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej;
 3. zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej oraz zużycie jej w celu podtrzymania procesów produkcyjnych;
 4. zużycie energii elektrycznej: do produkcji ciepła skojarzonego, do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych, w procesach mineralogicznych;
 5. zużycie energii elektrycznej wytwarzanej na statku do celów żeglugi, w tym rejsów rybackich;
 6. alkohol etylowy całkowicie skażony, produkowany na terytorium  kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;
 7.  alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu;
 8.  alkohol etylowy zawarty w importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra finansów;
 9. alkohol etylowy zawarty w produktach leczniczych;
 10.  alkohol etylowy zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości;
 11. alkohol etylowy zawarty w artykułach spożywczych lub półproduktach używanych do wytwarzania artykułów spożywczych rozlewanych lub innych, lub jako składnik do półproduktów pod warunkiem, że zawartość alkoholu etylowego nie przekracza określonych w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy o podatku akcyzowym norm;
 12.  wskazane w ustawie wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych;
 13. wskazane w ustawie wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych, napędowych, użytych w procesie produkcji energii elektrycznej i produkcji wyrobów energetycznych oraz inne wskazane w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, np. benzyny lotnicze.

Zwolnione ze względu na podmiot, który je będzie wykorzystywał, są wyroby akcyzowe przeznaczone dla:

 1.  instytucji Unii Europejskiej;
 2. osób, które nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego miejsca pobytu na terytorium kraju – w ramach stosunków dyplomatycznych lub konsularnych;
 3. niektórych organizacji międzynarodowych i ich członków;
 4. sił zbrojnych państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego, innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na terytorium którego podatek akcyzowy jest wymagalny, a także przez siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju, Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego oraz  przez  dowództwa sojusznicze, w szczególności Centrum Szkolenia Sił Połączonych, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego personelu cywilnego lub w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn;
 5. konsumentów na podstawie zawartej umowy z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem że wyroby te są zwolnione z VAT.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top