Szukaj haseł:

Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości – została wyrażona w art. 175 Konstytucji RP: „1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują

To najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, i najwyższy organ jej władzy wykonawczej, strażnik Konstytucji RP oraz zwierzchnik sił zbrojnych. Kompetencje i

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do informacji to jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

Back to top