Szukaj haseł:

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym, nazywana jest również zasadą sporności i jest jedną z najważniejszych zasad procesu cywilnego, nierozerwalnie związaną z jego istotą. Zakłada

Przedmiot wkładu do spółki kapitałowej - udziałowcy oraz akcjonariusze spółek kapitałowych mają obowiązek pokrycia swoich udziałów lub akcji w postaci wkładów. Udziałowcy spółki z

Postępowanie cywilne – to postępowanie, którego przedmiotem są sprawy objęte regulacjami kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o systemie ubezpieczeń

Prawo do bycia zapomnianym nazywane jest również ustawowym prawem do usunięcia danych osobowych. Zgodnie z art. 17 unijnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z

Back to top