Szukaj haseł:

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn – zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn – opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw

Prawa skazanego w zakładzie karnym – to prawa jakie przysługują skazanemu w trakcie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności, określone w Ustawie z dnia

Prawa skazanego w trakcie dozoru elektronicznego – skazanemu, któremu sąd penitencjarny udzielił zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, przysługują określone

Back to top