Szukaj haseł:

Private banking, czyli bankowość prywatna - to termin, który nie doczekał się dotąd w polskim prawodawstwie definicji legalnej. W obrocie gospodarczo–prawnym określa się tym

Postępowanie upominawcze – to instytucja procesowa prawa cywilnego, stanowiąca postępowanie odrębne, należące, w zależności od wartości przedmiotu sporu, do właściwości sądów rejonowych i okręgowych, również

Podatek dochodowy od osób prawnych– z ang. Coroporate Income Tax, co oznacza podatek od dochodów podmiotów zbiorowych, przedsiębiorstw, spółek, itp., dlatego też powszechnie stosowaną

Podatek dochodowy od osób fizycznych – z ang. Personal Income Tax, co oznacza wprost podatek od osobistych dochodów, dlatego też powszechnie stosowaną nazwą dla tego

Back to top