Szukaj haseł:

Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum – to przestępstwa wskazane w Rozdziale XXXI Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997,

Protest wyborczy – to środek sprzeciwu przeciw ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby, jaki można wnieść w wyborach: do Sejmu

Państwowa Komisja Wyborcza – to stały i najwyższy organ wyborczy, ustanowiony celem przeprowadzenia wyborów: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP;

Przekazywanie informacji o wyborach – przekazywanie informacji na temat wyborów: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w

Back to top