Szukaj haseł:

 to instytucja prawa karnego, uregulowana w Rozdziale Va Części ogólnej Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz.

to zbiór norm prawnych określających zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz

czyli zbiór przepisów dotyczących gospodarowania wodami, mających wyłączne zastosowanie do strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej, zebranych w jednym akcie prawnym rangi ustawowej – w Ustawie

zbiór krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa osób w formach aktywności fizycznej i umysłowej zwanych sportem, a także regulujących działalność podmiotów aktywność tę

Back to top