Szukaj haseł:

Nauczanie w zakładzie karnym – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557,

Nagrody i ulgi dla osadzonego w zakładzie karnym - zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997,

Nadzór penitencjarny – to nadzór sprawowany przez sędziego penitencjarnego nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego,

Nadzór nad działalnością pożytku publicznego – to nadzór sprawowany nad tą działalnością tych organizacji, sprawowany przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w zakresie

Back to top