Szukaj haseł:

to wywóz towarów i usług poza granice terytorium kraju, z którego pochodzą, w którym zostały wytworzone. Z racji członkowstwa Polski w unii celnej Unii

 to współpraca między polskimi organami administracyjnymi a organami administracyjnymi Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w zakresie załatwiania spraw administracyjnych, w szczególności udostępniania informacji

To jeden z odrębnych trybów postępowania cywilnego, do którego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczym, a także przepisy art. 50528-  50537

Exit tax - czyli podatek od niezrealizowanych zysków, to danina powołana do życia w wyniku implementacji Dyrektywy Rady UE 2016/1164 z 12 lipca 2016

Back to top