Szukaj haseł:

Egzekucja w postępowaniu karnym wykonawczym – w postępowaniu tym, egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego oraz należności sądowych prowadzi się według przepisów

to wywóz towarów i usług poza granice terytorium kraju, z którego pochodzą, w którym zostały wytworzone. Z racji członkowstwa Polski w unii celnej Unii

 to współpraca między polskimi organami administracyjnymi a organami administracyjnymi Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w zakresie załatwiania spraw administracyjnych, w szczególności udostępniania informacji

To jeden z odrębnych trybów postępowania cywilnego, do którego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczym, a także przepisy art. 50528-  50537

Back to top