Szukaj haseł:

Exit tax - czyli podatek od niezrealizowanych zysków, to danina powołana do życia w wyniku implementacji Dyrektywy Rady UE 2016/1164 z 12 lipca 2016

Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii

Michael G. Kollo Underwriter competition and gross spreads in the eurobond market [w:] European Central Bank, "Working Paper Series", November 2005, No. 550. Fiorella De

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych

Back to top