Szukaj haseł:

Działalność kantorowa – to działalność gospodarcza regulowana na terytorium Polski, czyli taka, której zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia na terytorium RP, w tym prawa

Działalność pożytku publicznego – to prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Dowód księgowy – stanowi podstawę prowadzenia ksiąg rachunkowych, ujmowanych w nich zapisów, stwierdza dokonanie operacji gospodarczej. Przepisy dotyczące dowodów księgowych zostały zawarte w Ustawie

Dopuszczalne ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela w stanie wyjątkowym – zgodnie z Konstytucją RP, zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim

Back to top