Szukaj haseł:

Dowód księgowy – stanowi podstawę prowadzenia ksiąg rachunkowych, ujmowanych w nich zapisów, stwierdza dokonanie operacji gospodarczej. Przepisy dotyczące dowodów księgowych zostały zawarte w Ustawie

Dopuszczalne ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela w stanie wyjątkowym – zgodnie z Konstytucją RP, zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim

Działania administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych – katalog tych działań został wskazany w Ustawie z dnia 5 grudnia

Dodatek energetyczny – to dodatek w formie zryczałtowanej, przysługujący odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Regulacje dotyczące dodatku energetycznego zostały zawarte w Ustawie z dnia 10

Back to top