Szukaj haseł:

to instytucja prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków zmarłego z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą jego śmierci, na inną osobę lub

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXXIII, w art. 888 – 902, na mocy której jedna ze stron, zwana darczyńcą,

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale II, w art. 693 – 709, na mocy której jedna ze stron,

To podstawowa forma załatwiania spraw przez organy administracji publicznej, rozstrzygająca sprawę co do jej istoty w całości lub części, również w inny sposób kończąca

Back to top