Szukaj haseł:

Definicję legalną dostawy towarów odnaleźć można w Ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

To dokonywana przez przedsiębiorstwo sprzedaż dóbr za granicę po cenach niższych niż ceny oferowane na rynku krajowym, a nawet po cenach niższych niż koszty

Dyrektywa ATAD (Anti -Tax Avoidance Directive), czyli „Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom

Drop shipping - to model sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sieci internetowej, w którym towar wysyłany jest do kupującego nie przez magazyn sprzedającego, a bezpośrednio

Back to top