Historia funduszy venture capital (za Homoeconomicus.pl) Venture Capital - "Dostarczenie kapitału obarczonego ryzykiem zwykle w formie udziału w kapitale własnym, przedsiębiorstwom o wysokim potencjale wzrostu. Przedsiębiorstwo venture capital dostarcza wartości dodanej w postaci doradztwa w zakresie zarządzania i tworzenia strategii. Inwestycje charakteryzują się wysokim ryzykiem, które jest