Szukaj haseł:

Historia funduszy venture capital (za Homoeconomicus.pl) Venture Capital - "Dostarczenie kapitału obarczonego ryzykiem zwykle w formie udziału w kapitale własnym, przedsiębiorstwom o wysokim potencjale wzrostu. Przedsiębiorstwo

Więcej na temat VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym można przeczytać w broszurze Ministerstwa Finansów: http://mofnet.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/vat_w_transporcie_wewn_int.pdf

Back to top