Szukaj haseł:

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z tych obowiązków. Czynności te

Mocą umowy leasingu, jedna ze stron zobowiązuje się sfinansować pozyskanie przez drugą stronę określonego dobra, np. pojazdu, urządzenia lub maszyny, w zamian za raty

Compliance (z ang. zgodność), to instytucja, której celem jest zapewnienie spójności przedsiębiorstwa, tak by odpowiadało wymaganym w danych okolicznościach standardom i normom, a także

Cło jest to opłata wyrażona w pieniądzu, pobierana przez państwo z tytułu przemieszczania towarów przez jego granicę lub obszar celny.  Cło przyczynia się do

Back to top