Szukaj haseł:

To jednostka organizacyjna Policji służby śledczej, realizująca zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju. Działaniami CBŚP kieruje Komendant

To czynności podejmowane przez Policję w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, dzięki którym możliwe jest pozyskiwanie informacji pozwalających na ich zwalczanie

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z tych obowiązków. Czynności te

Mocą umowy leasingu, jedna ze stron zobowiązuje się sfinansować pozyskanie przez drugą stronę określonego dobra, np. pojazdu, urządzenia lub maszyny, w zamian za raty

Back to top