Szukaj haseł:

Czynności podmiotów wykonujących dozór elektroniczny - po udzieleniu skazanemu przez sąd penitencjarny zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, podmiot wykonujący

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej - to urzędowy publikator teleinformatyczny, utworzony zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – to jawny system teleinformatyczny zarządzany przez Ministra Finansów, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z

Czas trwania umowy leasingu – zgodnie z wytycznymi art. 709¹ Kodeksu cywilnego, umowę leasingu zawrzeć można na czas oznaczony, w którym korzystający zobowiązany jest

Back to top