Szukaj haseł:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – to jawny system teleinformatyczny zarządzany przez Ministra Finansów, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z

Czas trwania umowy leasingu – zgodnie z wytycznymi art. 709¹ Kodeksu cywilnego, umowę leasingu zawrzeć można na czas oznaczony, w którym korzystający zobowiązany jest

Cechy stosunku zobowiązaniowego – zobowiązanie jest stosunkiem o charakterze względnym , zachodzi między indywidualnie oznaczonymi podmiotami. Zasadniczo, podmioty stosunku zobowiązaniowego znane są już w

Czynności cywilnoprawne – są to instrumenty, za pomocą których podmioty stosunków cywilnoprawnych mogą według własnej woli, w ramach obowiązującego porządku prawnego, kształtować te stosunki,

Back to top