Szukaj haseł:

Forma czynności prawnych – to sposób wyrażenia oświadczenia woli celem dokonania czynności prawnej.  Zagadnienie form czynności prawnej zostało uregulowane w Ustawie z dnia 23

to dział prawa karnego, zawierający przepisy kategoryzujące poszczególne rodzaje popełnienia czynów zabronionych, z którymi ustawa karna wiąże odpowiedzialność karną. Przepisy określające formy popełnienia przestępstwa

Ze względu na brak ustawowej definicji fundacji prywatnej, w doktrynie wykształciła się jej definicja, jako osoby prawnej, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym jej

Podatek franczyzowy – to podatek za „przywilej” prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie. Funkcjonuje na gruncie prawa amerykańskiego, w większości stanów USA. Jest to

Back to top