Szukaj haseł:

Finansowanie kampanii wyborczej – reguły finansowania kampanii wyborczych w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w

Forma umowy leasingu – jak stanowi przepis art. 709² Kodeksu cywilnego: „Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności” (Dz. U. 1964

Forma czynności prawnych – to sposób wyrażenia oświadczenia woli celem dokonania czynności prawnej.  Zagadnienie form czynności prawnej zostało uregulowane w Ustawie z dnia 23

to dział prawa karnego, zawierający przepisy kategoryzujące poszczególne rodzaje popełnienia czynów zabronionych, z którymi ustawa karna wiąże odpowiedzialność karną. Przepisy określające formy popełnienia przestępstwa

Back to top