Szukaj haseł:

Fałszerstwo dokumentów - zgodnie z art. 115 § 14 ustawy Kodeks Karny (dalej: k.k.) z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr

Financial and Commodity Risk Services – to usługi dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem towarowym. Zarządzanie ryzykiem finansowym (FRM – z ang. Financial Risk Management)

Formularze KRS – są to formularze stosowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), celem rejestracji, zgłoszenia zmiany lub wykreślenia podmiotu gospodarczego zobowiązanego na mocy przepisów

Jest to umowa o określonej standardowej charakterystyce, będąca przedmiotem obrotu w obrocie regulowanym, nakładająca na jedną stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą - odbioru

Back to top