Szukaj haseł:

Ze względu na brak ustawowej definicji fundacji prywatnej, w doktrynie wykształciła się jej definicja, jako osoby prawnej, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym jej

Podatek franczyzowy – to podatek za „przywilej” prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie. Funkcjonuje na gruncie prawa amerykańskiego, w większości stanów USA. Jest to

Fałszerstwo dokumentów - zgodnie z art. 115 § 14 ustawy Kodeks Karny (dalej: k.k.) z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr

Financial and Commodity Risk Services – to usługi dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem towarowym. Zarządzanie ryzykiem finansowym (FRM – z ang. Financial Risk Management)

Back to top