Szukaj haseł:

Spółka to forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej. Definicję spółki i dotyczące jej regulacje zawiera Kodeks cywilny w Tytule XXXI Księgi Trzeciej, w art. 860

To forma prowadzenia przedsiębiorstwa za pośrednictwem posiadającej osobowość prawną spółki kapitałowej prawa handlowego, utworzonej przez co najmniej jednego wspólnika, minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 000

To ograniczone prawo rzeczowe, ujęte w Kodeksie cywilnym w Księdze drugiej, Dziale III, w art. 285 - 305⁴, które stanowi uszczerbek w pełni władztwa

To legitymujący się wykształceniem prawniczym przedstawiciel władzy sądowniczej w Polsce. Regulacje dotyczące statusu sędziego zawarto w Dziale II Ustawy z dnia 27 lipca 2001

Back to top