Szukaj haseł:

System dozoru elektronicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze

Skazany – to osoba wobec której został wydany wyrok skazujący i wymierzona została kara, środek karny, środek kompensacyjny, przepadek, środek zabezpieczający i/lub środek zapobiegawczy,

Szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych – to obowiązkowe na mocy Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009,

Spis wyborców – to spis osób, którym przysługuje prawo wybierania, służy do przeprowadzania głosowania w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP; na

Back to top