Szukaj haseł:

Spis wyborców – to spis osób, którym przysługuje prawo wybierania, służy do przeprowadzania głosowania w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP; na

Sprostowanie informacji prasowej – to obowiązek ciążący na redaktorze naczelnym dziennika lub czasopisma, wynikający z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Senat RP – izba wyższa polskiego parlamentu, będąca najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce, którą sprawuje wspólnie z Sejmem. Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie

Sejm RP – to izba niższa polskiego parlamentu, będąca najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce, którą sprawuje wspólnie z Senatem. Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi

Back to top