Szukaj haseł:

Subwencja ogólna (w ujęciu podatkowym) to instytucja uregulowana w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997, nr .78, poz. .483), Europejskiej Karcie Samorządu

STIR, czyli system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, to instytucja wprowadzona w celu uszczelnienia systemu podatkowego, poprzez zapobieganie wykorzystywania sektora finansowego do przestępstw skarbowych. Zadaniem STIR-u

Spółka komandytowa – typ spółki prawa handlowego, uregulowany w polskim Kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH) z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2019, poz.

Split payment, zwany inaczej mechanizmem podzielonej płatności, wszedł w życie 1 lipca 2018 r., za sprawą nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Back to top