Szukaj haseł:

Sankcje wadliwych czynności prawnych – to skutki, jakie ustawa wiąże z niedochowaniem przy dokonywaniu czynności prawnej określonych dla tej czynności wymogów. Kwestie związane z

Strony postępowania karnego skarbowego – to występujący w tym postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe: oskarżeni, podmioty pociągnięte do odpowiedzialności posiłkowej, interwenienci oraz oskarżyciele

Spółka to forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej. Definicję spółki i dotyczące jej regulacje zawiera Kodeks cywilny w Tytule XXXI Księgi Trzeciej, w art. 860

To forma prowadzenia przedsiębiorstwa za pośrednictwem posiadającej osobowość prawną spółki kapitałowej prawa handlowego, utworzonej przez co najmniej jednego wspólnika, minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 000

Back to top