Szukaj haseł:

Spółka partnerska to jeden z typów spółki osobowej. Jak sama nazwa mówi, w jej skład wchodzą partnerzy, zwani również wspólnikami. Regulacje dotyczące spółki oraz

Sąd Najwyższy (SN) – zgodnie z Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.), sprawuje nadzór

Standby Letter of Credit (w skrócie SLOC lub SBLC) – to tzw. akredytywa gwarancyjna, zabezpieczająca. Stanowi formę zabezpieczenia wykonania umowy, kontraktu. Jej mocą bank zlecającego

Sprawy gospodarcze – definicję legalną tego pojęcia zawiera Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. 1989, Nr

Back to top