Szukaj haseł:

Jest instytucją wprowadzoną do obrotu prawnego przez Konstytucję biznesu, na którą składa się pakiet ustaw, które w założeniu miały zapewnić większą ochronę praw przedsiębiorców

Referendarz sądowy - to urząd funkcjonujący w sądach powszechnych i administracyjnych. W zakresie powierzonych, wskazanych w ustawach czynności, referendarz posiada kompetencje sądu, chyba że ustawa

Rzecznik Praw Podatnika– to instytucja powołana do ochrony interesów jednostek, głównie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jako nieprofesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego. RPP ma za

RODO, to skrócona nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

Back to top