Szukaj haseł:

Roszczenia służące ochronie własności – to narzędzia przysługujące właścicielowi do ochrony jego własności, w przypadku jej naruszenia. To ochrona petytoryjna, czyli przysługująca, gdy zostało

 to jeden z rodzajów ustrojów majątkowych, jakie panują między małżonkami, ustalony przez nich umownie lub na żądanie któregoś z tych małżonków przez sąd. Regulacje

 to rozprawa uregulowana w Dziale II, Rozdziale 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168,

To proces zakończenia działalności spółki, uregulowany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037,

Back to top