Szukaj haseł:

Rozwodnienie kapitału – to zaniżenie wartości nominalnej akcji w stosunku do rzeczywistej wartości kapitału spółki, poprzez emisję dodatkowej ilości akcji. O wysokości tego zaniżenia można

Raty annuitetowe - inaczej zwane są ratami równymi, bo gwarantują zaciągającemu zobowiązanie finansowe, że od początku do końca trwania zobowiązania, jego spłata następować będzie w

Rynek pieniężny to system obrotu instrumentami finansowymi opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym od dnia ich wystawienia albo nabycia w

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka BZ WBK Akcji FIO BPH FIO

Back to top