Szukaj haseł:

Rejestr wyborców – to zbiór danych osobowych z ewidencji ludności, służący do sporządzania  spisów  wyborców uprawnionych do udziału w wyborach: do Sejmu RP i

Rejestr działalności kantorowej – przedsiębiorca, który chce na terytorium Polski prowadzić działalność kantorową, musi w tym celu uzyskać wpis do prowadzonego przez Prezesa Narodowego

Rachunek przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia

Rachunek przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym banków - to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r.

Back to top