Szukaj haseł:

 to rozprawa uregulowana w Dziale II, Rozdziale 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168,

To proces zakończenia działalności spółki, uregulowany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037,

To instytucja, która stać ma na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Zgodnie z art.

Jest instytucją wprowadzoną do obrotu prawnego przez Konstytucję biznesu, na którą składa się pakiet ustaw, które w założeniu miały zapewnić większą ochronę praw przedsiębiorców

Back to top