Szukaj haseł:

To osiągniecie korzyści majątkowej kosztem innej osoby, bez posiadania do tego podstawy prawnej. Regulacje dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia zostały zawarte w Kodeksie cywilnym, w Księdze

Definicja beneficjenta rzeczywistego została zawarta w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną

Bankowość transakcyjna – to termin określający ogół usług bankowych, wspomagających obsługę i zarządzanie rachunkiem w zakresie związanych z nim, jak i dokonywanych za jego

Back to top