Szukaj haseł:

Bilans w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września

Bilans w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w

Bilans w sprawozdaniu finansowym banków - to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

To osiągniecie korzyści majątkowej kosztem innej osoby, bez posiadania do tego podstawy prawnej. Regulacje dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia zostały zawarte w Kodeksie cywilnym, w Księdze

Back to top