Szukaj haseł:

Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, poza wyjątkami wskazanymi w tym

Pojęcie "jednostka dominująca" pochodzi z ustawy o rachunkowości, gdzie oznacza ono spółkę handlową, sprawującą kontrolę lub współkontrolę nad inną jednostką, a w szczególności: a) posiadającą

Jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez uczestników funduszu tytuły do udziału w jego aktywach, które zgodnie z odrębnymi przepisami lub na

Formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2007 r. Formularze są pobierane bezpośrednio z serwera Ministerstwa Finansów. w trakcie roku rozliczenie roczne PIT-2 PIT-4R PIT-2A PIT-8AR PIT-2C PIT-8S PIT-3 PIT-11 PIT-4R PIT-12 PIT-6 IFT-1/IFT-1R PIT-8AR IFT-3/IFT-3R PIT-11 PIT-23 PIT-R IFT-1/IFT-1R IFT-3/IFT-3R Formularze dotyczące dochodów (przychodów)

Back to top