Szukaj haseł:

Instytucja przedawnienia – to instytucja prawa cywilnego, która określa skutki prawne niewykonania uprawnień przez czas określony w ustawie: a) zasiedzenie – nabycie prawa przez

to przywóz towarów i usług z zewnątrz, z zagranicy, celem wprowadzenia ich na rynek wewnętrzny. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 11

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz.

To akt organu podatkowego, którym dokonuje on wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego. Wyróżnia się dwa rodzaje interpretacji podatkowych: ogólną, wydawaną przez Ministra Finansów oraz indywidualną,

Back to top