Szukaj haseł:

  Instytucje obowiązane – to podmioty zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020,

Inicjatywa lokalna – to uregulowana w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994

Instytucja przedawnienia – to instytucja prawa cywilnego, która określa skutki prawne niewykonania uprawnień przez czas określony w ustawie: a) zasiedzenie – nabycie prawa przez

Back to top