Szukaj haseł:

Wywiad gospodarczy to działania służące dostarczaniu informacji o kontrahentach i konkurencji. Opiera się na analizach strategii, marketingu, rozwoju biznesu, zakupów i inwestycji jakie są

Walne zgromadzenie spółki publicznej – to organ spółki akcyjnej, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami

Stawki podatku wynoszą: 1) od umowy sprzedaży: a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym

Back to top