Szukaj haseł:

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) – jest, zgodnie z definicją zawartą w art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

To aktualna, obowiązująca w obrocie danym dobrem, towarem, usługą, prawem majątkowym wartość tego dobra. Stanowi wyznacznik do ustalenia ceny transakcyjnej sprzedaży określonego dobra. Jest

White Collar Crimes - czyli tzw. przestępstwa białych kołnierzyków. Istnieje wiele definicji służących określeniu tego rodzaju przestępstw. „Białe kołnierzyki” wyróżnia wysoka pozycja społeczna oraz

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) - jest sądem pierwszej instancji w sądownictwie administracyjnym. Kompetencje i zasady postępowania przed WSA uregulowane są w Ustawie z dnia

Back to top