Szukaj haseł:

Wysokość podatku od spadków i darowizn – zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U.

Wykonywanie kar wobec żołnierzy – reguły i tryb wykonywania tych kar zostały określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Wykonanie tymczasowego aresztowania – to instytucja Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze

Wykonanie środków zabezpieczających – regulacje dotyczące wykonania środków zabezpieczających zawiera Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr

Back to top