Szukaj haseł:

Wykroczenie – to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych

Wykładnia prawa – czyli inaczej jego interpretacja, to proces ustalenia właściwego znaczenia przepisów prawnych (w ujęciu pragmatycznym), albo produkt tej czynności (w ujęciu apragmatycznym).

Wnioskowanie prawnicze – reguły tego wnioskowania nazywane są również regułami inferencyjnymi, pozwalają wyprowadzać z norm, które są wyraźnie wysłowione przez prawodawcę w tekście prawnym,

Współwłasność – to prawo własności przysługujące jednocześnie i niepodzielnie więcej niż jednemu podmiotowi, charakteryzujące się wielością podmiotów, jednością przedmiotu i niepodzielnością tego prawa. Regulacje

Back to top