Szukaj haseł:

Z holdingiem spółek mamy do czynienia,  gdy w relacjach podmiotów (spółek) działających jako samodzielne jednostki gospodarcze, dochodzi do pewnego stopnia wzajemnego ze sobą powiązania.

Zgodnie z polskim prawem bankowym, holding mieszany stanowi grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani

Zgodnie z polskim prawem bankowym, holding hybrydowy stanowi grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu

Zgodnie z prawem polskim holding finansowy to grupa podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym w

Back to top