Szukaj haseł:

Został utworzony na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), (Dz.U.2019, poz.768). Urzędy Celno-Skarbowe rozpoczęły swą działalność wraz

To zmniejszenie ciężaru podatkowego. Jej celem jest częściowe obniżenie, ciążącego na podatniku zobowiązania podatkowego, w odróżnieniu od zwolnienia podatkowego, które zobowiązanie to niweluje w

Ułaskawienie to przysługujące Prezydentowi RP post procesowe uprawnienie korekty prawomocnego wyroku wydanego przez sąd w części dotyczącej kary. Zostało mu nadane art. 139 Konstytucji

Ulga za złe długi to rozwiązanie przewidziane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018, poz. 2174). Skierowane

Back to top