Szukaj haseł:

Ustanowienie i realizacja prawa zastawu – zastaw stanowi, obok hipoteki, prawo rzeczowe ograniczone, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności. Nie może powstać bez wierzytelności. Wygaśnięcie

to instytucja prawa rodzinnego zawierająca regulacje określające moment i konsekwencje prawne ustalenia kto jest matką dziecka. Regulacje te zostały zgromadzone w Ustawie z dnia

to instytucja prawa rodzinnego, zawierająca regulacje określające moment i konsekwencje prawne ustalenia kto jest ojcem dziecka. Regulacje te zostały zgromadzone w Ustawie z dnia

to instytucja prawa rodzinnego zawierająca regulacje określające moment i konsekwencje prawne związane z zakończeniem związku małżeńskiego. Regulacje te zostały zgromadzone w Ustawie z dnia

Back to top