Szukaj haseł:

Ulga w podatku od spadków i darowizn – to określona w Ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Uprawnienia tymczasowo aresztowanego - przyjmując tymczasowo aresztowanego do aresztu śledczego należy go bezzwłocznie poinformować o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz

Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier – to upoważnienie przysługujące określnym organom do przeprowadzenia badań technicznych automatów

Ustawa hazardowa – a dokładnie Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.), to

Back to top