Szukaj haseł:

Zlecenie – to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXI, w art. 734 – 751, na mocy której jedna ze stron

To wyłączenie z zasięgu opodatkowania podatkiem od osób prawnych określonej grupy podmiotów, nie ze względu na określone działania, skutkujące nieobjęciem obowiązkiem podatkowym, a na

To wydawane przez te organy dokumenty będące urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego, istniejących w dniu ich wydania. Organy zobowiązane są do ich

Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnienia lub zamiaru popełnienia czynu zabronionego przez ustawę karną, którego społeczna szkodliwość jest więcej niż znikoma, a jego sprawcy można

Back to top