Szukaj haseł:

Zwłoka dłużnika i jej skutki – dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia ciążącego na nim obowiązku świadczenia w terminie, a w braku tego

Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej – to instytucja prawa karnego skarbowego, uregulowana w Ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks

to przerwa w rozpoczętym procesie cywilnym, spowodowana okolicznościami, które nie pozwalają na rozstrzygnięcie sprawy. Po ich ustaniu postępowanie cywilne może zostać podjęte i dalej

 to określona w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.) zdolność do

Back to top