Szukaj haseł:

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu karnym – to zasada procesowa, zgodnie z którą proces toczy się przed neutralnym sędzią, mającym za zadanie rozstrzygnąć spór między

Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, realizuje się poprzez działania podjęte przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata), występującego w tym procesie w imieniu zleceniodawcy.

Celem zastępstwa procesowego  w postępowaniu przed organami administracji publicznej jest reprezentacja mocodawcy (czyli osoby zlecającej zastępstwo) przy dokonywaniu określonych czynności w postępowaniu administracyjnym. Będący

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, środków transportu i postępującej globalizacji, zacierają się granice w kolejnych sferach życia. Konieczność posiadania konta bankowego nie jest już

Back to top