Szukaj haseł:

Zakłady wzajemne - to gry hazardowe, których urządzanie i prowadzenie działalności w ich zakresie podlega regulacjom określonym w Ustawie z dnia 19 listopada 2009

Zgłoszenie kandydata na posła – to zgłoszenie kandydata do izby niższej polskiego parlamentu – Sejmu RP, będącej najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce. Zasady

Zadania Państwowej Komisji Wyborczej – to zadania stałego i najwyższego organu wyborczego, jakie realizować ma on w związku z przeprowadzaniem wyborów: do Sejmu RP

Zgłaszanie kandydata na Prezydenta RP – kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. W celu zgłoszenia kandydata na Prezydenta

Back to top