Szukaj haseł:

Definicja legalna świadczenia usług znajduje się w Ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

Środki zaskarżenia w postępowaniu karnym (zwyczajne) - to instytucje prawne przysługujące stronom i uczestnikom tego postępowania do wzruszenia zapadłego w nim rozstrzygnięcia. Zmiany lub

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym – to środki, za pomocą których można wzruszyć wydane przez organ administracji decyzje lub postanowienia. Przewidziane w Kodeksie postępowania

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego, to instytucje mające na celu uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Poza wyjątkiem wskazanym w

Back to top