Szukaj haseł:

Środki zaskarżenia w postępowaniu karnym (zwyczajne) - to instytucje prawne przysługujące stronom i uczestnikom tego postępowania do wzruszenia zapadłego w nim rozstrzygnięcia. Zmiany lub

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym – to środki, za pomocą których można wzruszyć wydane przez organ administracji decyzje lub postanowienia. Przewidziane w Kodeksie postępowania

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego, to instytucje mające na celu uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Poza wyjątkiem wskazanym w

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – to instrumenty prawne, służące podmiotowi tego postępowania do kontroli działań i ochrony przed mogącymi naruszać jego

Back to top