Szukaj haseł:

Obowiązki tymczasowo aresztowanego – to obowiązki jakie ciążą na osadzonym w areszcie śledczym, określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr

Obowiązki skazanego w trakcie dozoru elektronicznego – po udzieleniu skazanemu przez sąd penitencjarny zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, skazany

Opłaty za urządzanie gier hazardowych – urządzanie gier hazardowych w Polsce podlega opłatom, których warunki i zasady uiszczania określa Ustawa z dnia 19 listopada

Back to top