Szukaj haseł:

Obowiązki skazanego w trakcie dozoru elektronicznego – po udzieleniu skazanemu przez sąd penitencjarny zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, skazany

Opłaty za urządzanie gier hazardowych – urządzanie gier hazardowych w Polsce podlega opłatom, których warunki i zasady uiszczania określa Ustawa z dnia 19 listopada

Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych – to ograniczenia obowiązujące na podstawie i określone w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Okręgowa komisja wyborcza - to organ powoływany celem przeprowadzenia wyborów: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w

Back to top