Szukaj haseł:

zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900), za zobowiązania podatkowe podatnik odpowiada całym swoim

to instytucja prawa cywilnego, zawierająca regulacje określające granice odpowiedzialności spadkobierców za wchodzące w skład spadku długi. Zostały one zawarte w Księdze czwartej, Tytule VII

To odpowiedzialność karnoprawna za działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Odpowiedzialność ta została uregulowana w

To odpowiedzialność cywilnoprawna za działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Odpowiedzialność ta została uregulowana w

Back to top