Szukaj haseł:

Transakcja łańcuchowa - to rodzaj transakcji, która zawierana jest pomiędzy trzema lub więcej kontrahentami. Polega ona na dostawie tego samego dobra pomiędzy co najmniej

Blockchain, (pol. łańcuch bloków), jest to zbiór danych, który wykorzystuje technologie rozproszonego rejestru. Informacje, które są w nim zawarte zostały pogrupowane i zaszyfrowane w

Trybunał Konstytucyjny (TK) jest organem władzy sądowniczej, choć nie jest sądem w rozumieniu Konstytucji RP, przez co działalność nie może być określona jako sprawowanie

Trust to dostępna pod rządami zagranicznych jurysdykcji, w szczególności stosowana w krajach anglosaskich, instytucja przechowywania i ochrony majątku. Właśnie angielska nazwa discretionary trust bardzo

Back to top