Szukaj haseł:

To instytucja prawa podatkowego chroniąca dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Choć regulacje dotyczące tajemnicy skarbowej zostały

To organ władzy sądowniczej, który stoi na straży przed naruszeniem Konstytucji RP lub ustaw przez urzędników państwowych przy wykonywaniu swoich uprawnień i obowiązków  i

Transakcja łańcuchowa - to rodzaj transakcji, która zawierana jest pomiędzy trzema lub więcej kontrahentami. Polega ona na dostawie tego samego dobra pomiędzy co najmniej

Blockchain, (pol. łańcuch bloków), jest to zbiór danych, który wykorzystuje technologie rozproszonego rejestru. Informacje, które są w nim zawarte zostały pogrupowane i zaszyfrowane w

Back to top