Szukaj haseł:

Kary za przestępstwa skarbowe - to przewidziane przez Ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930,

to dokumenty służące ustaleniu i potwierdzające stan prawny nieruchomości, których rejestr prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości w formie publicznie dostępnej, zarówno w sądach rejonowych,

 to przewidziane przez Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, ze zm.) środki reakcji państwa, jako

najwyższa kara wymierzana w Polsce od początków jej istnienia, z przerwami do 21 kwietnia 1988 roku, czyli do wykonania w Krakowie wyroku na Andrzeju

Back to top