Szukaj haseł:

Inaczej zwana klauzulą obejścia prawa podatkowego, to instytucja prawa podatkowego zapobiegająca osiągnięciu przez podatnika korzyści podatkowej, a do czego miałoby dojść poprzez czynność przeprowadzoną

To pakiet pięciu ustaw, powołanych w celu reformy polskiego prawa gospodarczego, zwłaszcza poprawy stosunków na linii organy państwa – przedsiębiorcy, które weszły w życie

To organ administracji rządowej, powołany do życia 1 marca 2017 r. Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2019

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum

Back to top