Szukaj haseł:

Krajowe Biuro Wyborcze – to urząd zapewniający obsługę organów wyborczych oraz wykonujący zadania związane z organizacją wyborów i referendów w zakresie określonym w Kodeksie

Karty do głosowania i sposób głosowania w wyborach do Sejmu RP – karty do głosowania to dokumenty za pośrednictwem których odbywa się głosowanie w

Komitet wyborczy – to grupa osób, która została zawiązana celem zgłoszenia kandydatów w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP;

Kampania wyborcza w radio i tv – to zorganizowane działania mające na celu wyrażenie poparcia dla danego kandydata, jak i jego elekcję w wyborach:

Back to top