Powinowactwo to stosunek rodzinnoprawny, łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego małżonka (art. 26 k.r.o.). W odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest