Szukaj haseł:

To osoba zatrudniona w sądzie do wykonywania czynności przygotowujących sprawy sądowe do rozpoznania, a także do czynności administracyjnych, służących zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania

Financial and Commodity Risk Services – to usługi dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem towarowym. Zarządzanie ryzykiem finansowym (FRM – z ang. Financial Risk Management)

Walne zgromadzenie spółki publicznej – to organ spółki akcyjnej, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami

Bankowość transakcyjna – to termin określający ogół usług bankowych, wspomagających obsługę i zarządzanie rachunkiem w zakresie związanych z nim, jak i dokonywanych za jego

Back to top