Szukaj haseł:

Financial and Commodity Risk Services – to usługi dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem towarowym. Zarządzanie ryzykiem finansowym (FRM – z ang. Financial Risk Management)

Walne zgromadzenie spółki publicznej – to organ spółki akcyjnej, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami

Bankowość transakcyjna – to termin określający ogół usług bankowych, wspomagających obsługę i zarządzanie rachunkiem w zakresie związanych z nim, jak i dokonywanych za jego

Standby Letter of Credit (w skrócie SLOC lub SBLC) – to tzw. akredytywa gwarancyjna, zabezpieczająca. Stanowi formę zabezpieczenia wykonania umowy, kontraktu. Jej mocą bank zlecającego

Back to top