Szukaj haseł:

Autorskie prawa majątkowe – to wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do

Utwór – to podlegający ochronie prawa autorskiego, utrwalony w jakiejkolwiek postaci przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym, bez względu na

To dziedzina prawa własności intelektualnej, zawierająca regulacje dotyczące ochrony interesów twórców, związana z tworzeniem oraz korzystaniem z będącego wynikiem jego

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy

Back to top