Szukaj haseł:

Spółka akcyjna jest jednym z typów spółek kapitałowych (tuż obok spółki z o.o.) znajdującą uregulowanie w Kodeksie spółek handlowych (dalej:

Walne zgromadzenie spółki publicznej – to organ spółki akcyjnej, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów

Podnoszenie kapitału / podwyższanie kapitału – podwyższenie kapitału zakładowego spółki to sposób na zwiększenie, uzupełnienie posiadanych przez spółkę środków finansowych. Poprzez

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 433 § 1 k.s.h., akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku

Back to top