Szukaj haseł:

Pozew o wyłączenie wspólnika spółki jawnej Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd. Jeżeli jednak ważny powód

Rejestr przedsiębiorców to krajowy publiczny rejestr, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (tzw. sądy gospodarcze) przy udziale

Back to top