Szukaj haseł:

Rozwiązanie spółki jawnej powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie

Spółka osobowa jest spółką, która w odróżnieniu od spółek kapitałowych, nie posiada osobowości prawnej, natomiast stanowi tak zwaną ułomną osobę

Rejestr przedsiębiorców to krajowy publiczny rejestr, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (tzw. sądy gospodarcze) przy udziale

Back to top