Porady i doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe – jego czynności obejmują:

  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników,
  2. płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa powyżej, są:

  1. osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych,
  2. adwokaci i radcowie prawni,
  3. biegli rewidenci.

Potrzebujesz porady prawnej i doradztwa podatkowego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz